Ulice na slovo b, Ulcinj

Boža Matanovića
Buda Tomovića
Bulevar George Kastrioti
Bulevar Vellezerit Fražeri