Ulice na slovo d, Ulcinj

Danila Đurovića
Dom Simon Filipaj
Dr Marka Popovića
Draška Vujanovića
Dulja Abazovića
Đure Đakovića